top of page

Tarieven
Cursussen & Coaching

TARIEVEN
Ben jij klaar om:
Met jouw trauma aan de slag te gaan?
Je goed voor te bereiden op de bevalling?
Je geboortetrauma achter je te laten?
Handen en hart cursussen en coaching
Cursus bevallingsverwerking
Particulier traject
Licht en schaduw

Ongeacht de methode o.a. Lichaamswerk, EHBB en/of EMDR

Intake procedure van de cursus Bevallingsverwerking: €160,00

Bestaande uit:

Aanmelding, toezenden en interpreteren van  intakeformulieren, telefonisch contact van 20-30 minuten na aanmelding, afnemen en interpreteren van gevalideerde vragenlijsten op symptomen van PTSS en depressie, voorstel plan van aanpak (in sommige gevallen advies verwijzing naar huisarts en/of inschrijving bij GGZ psycholoog), inclusief eerste sessie van plm. 1,5 uur waarin je direct al aan de slag gaat met het verwerken van je bevallingservaring  

Vervolgsessies (3 sessies) van de cursus 

Bevallingsverwerking: €360,00

De praktijk leert dat er gemiddeld nog 3 extra sessies nodig zijn van plm. 1,5 uur

Daarna besluit jijzelf of je met ons je bevallingservaring verder wilt gaan verwerken d.m.v. vervolgsessies.

Aanvullend te boeken sessie van plm. 1,5 uur €120,00

Te denken valt hierbij aan een situatie waarbij er sprake is van een opeenstapeling van traumatische ervaringen. Voorbeelden zijn: voorafgaande onvruchtbaarheid of miskraam, meerdere nare bevallingservaringen,  nare bevallingservaring met aansluitend ziekenhuisopname van de baby etc. 

Cursus bevallingsverwerking

Zakelijk traject

De klachten die jij ervaart na een nare of traumatische bevallingservaring blijven meestal niet beperkt tot alleen jouw privésituatie. Na je zwangerschapsverlof verwacht je werkgever jou weer terug op de werkvloer met als doel dat jij je werk optimaal kunt hervatten. Deze terugkeer in het arbeidsproces kan door een nare of traumatische bevallingservaring moeizamer verlopen of soms zelfs onmogelijk lijken te zijn.

Wanneer jij besluit aan de slag te gaan met jouw nare bevallingservaring of de moeilijke periode rondom zwangerschap of beginnend ouderschap kan je die gebeurtenis een plekje geven doordat er verwerking plaatsvindt. Dat maakt dat jouw klachten (nogal eens in de vorm van PTSS-symptomen) verdwijnen.  

 

Daarnaast maak je een persoonlijke groei door die er voor zorgt dat je weer zin hebt in het hervatten van je werkzaamheden. Zodat je op de werkvloer in relatief korte tijd weer kunt functioneren op het niveau van voorheen. Fijn voor jezelf, je werkgever en je collega's. Waarom blijven doorlopen met klachten? Het kan zoveel lichter!

De intakeprocedure is gelijk aan die van het particuliere traject. Nadat jouw situatie in kaart gebracht is en besproken volgt een plan van aanpak (in sommige gevallen advies verwijzing naar huisarts en/of inschrijving bij GGZ psycholoog), inclusief eerste sessie van plm. 1,5 uur waarin je direct al aan de slag gaat met het verwerken van je bevallingservaring).                                                                         

Vraag jouw werkgever welke mogelijkheden er zijn m.b.t. vergoeding van dit persoonlijke (verwerkings- en ontwikkelings)traject.

Meer informatie over het zakelijke traject en de tarieven VOLGT.

Cursus geboortevoorbereiding

De cursus ‘Geboortevoorbereiding’ kan je afzonderlijk doen ofwel aansluitend aan de cursus ‘Bevallingsverwerking’. Een combinatie is mogelijk afhankelijk van je situatie; we zullen je individueel hierover informeren en adviseren.

Deze sessies kunnen los per sessie geboekt worden. Uit ervaring blijkt dat er gemiddeld 2 sessies nodig zijn om samen een goede 'bevalroute' op te stellen. (wanneer er geen sprake is van bijkomende problematiek waarvoor coaching gewenst is).

 

Per sessie van plm. 1 - 1,5 uur € 90,00 

Image by Leone Venter
Image by Hello I'm Nik
Nucleus coaching

Op uurbasis en in overleg met Helma Koorevaar, www.nucleuscoaching.nl.

Locatie: online gezien de afstand.

Image by Nahil Naseer

Betalingswijze

Voor alle cursussen geldt dat we voorafgaand een betaalverzoek per mail versturen dat uiterlijk 24 uur vóór de sessie overgemaakt moet zijn op ons bankrekeningnummer.
 

 Cursus Bevallingsverwerking: het eerste betaalverzoek is vóór de eerste sessie van de intakeprocedure, het tweede betaalverzoek is voorafgaand aan sessies 2,3 en 4. Na betaling volgt de factuur per mail. Cursus Bevallingsvoorbereiding: betaalverzoek en factuur per sessie. Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden.

 

Verhindering of no-show

Tot 24 uur van te voren kan je een gemaakte afspraak kosteloos afzeggen. Bij niet tijdige afzegging zullen de kosten van de sessie in rekening gebracht worden.

 

Locatiemogelijkheden 

Vlissingen of Middelburg.

 

Vergoeding Zorgverzekering

Afhankelijk van Zorgverzekeraar vindt (gedeeltelijke) vergoeding plaats (meestal vanuit het aanvullende pakket) onder de noemer ‘Zwangerschapscursus’. De cursus mag tot 6 maanden na de bevalling duren. Informeer bij je eigen zorgverzekering!

 

Wij zijn met landelijke zorginkopers in gesprek. Zeer wenselijk is dat deze vorm van zorg/hulp/begeleiding in het basispakket gaat komen in de toekomst. Wij houden jullie op de hoogte van onze gesprekken. 

bottom of page